fbpx

Moottorisahan huolto

Moottorisahan huolto on syytä tehdä säännöllisesti. Hyvin huollettu saha on miellyttävä käyttää, turvallinen käyttäjälle sekä pitkäikäinen.

Tällä sivulla kerromme, mitä moottorisahan huollossa tulisi ottaa huomioon. Kerromme myös siitä, mikä moottorisaha itseasiassa on, kuinka moottorisahan huolto ja siitä, miten palvelu toimii Palomäen Pienkonehuollossa. 

Moottorisahan huolto

Mikä on moottorisaha?

Moottorisaha on nimensä mukaisesti saha, jossa on moottori. Nokkelaa, eikö?

Moottorisahan keskeisimmät osat ovat moottori, runko, polttoaine- ja teräketjuöljysäiliö sekä laippa, johon on kiinnitetty ketju. 

Saha saa voimansa polttoaineen ja ilman seoksesta, joka siirtyy polttoainejärjestelmässä moottorin palotilaan. Moottorin palotilassa männän puristuspaine sekä sytytystulpan kipinä sytyttävät seoksen, jonka voimasta mäntä siirtyy takaisin. Mäntä on kiinnitetty kampiakseliin, jossa teräketjun vetopyörä on kiinni.

Teräketjussa on hampaat, joiden tehtävä on pureutua puuhun. Teräketjuja on erilaisia ja erilaiset ketjut sopivat erilaisiin sahoihin. Kun sahaan ollaan hankkimassa uutta ketjua, tulee ketjun yhteesopivuus tarkistaa sahan ja käytettävän laipan kanssa.

Moottorisahan moottorissa käytetään lähes poikkeuksetta 2-tahtisille moottoreille tarkoitettua pienkonebensiiniä.

Moottorisahoja on paljon eri merkkisiä ja mallisia aina kevyistä ranka- ja ns. ”mökkisahoista” raskaampiin ammattisahoihin. Tunnetuimpia sahavalmistajia ovat Husqvarna ja Stihl.

Miksi moottorisahan huolto on tärkeää?

Moottorisahan ja muiden pienkoneiden huolto on tärkeää, jotta pienkone olisi ennenkaikkea turvallinen käyttäjälleen. Huoltamaton pienkone voi olla pahimmillaan hengenvaarallinen.

Moottorisahan selvästi tärkein huoltokohde turvallisuudeen kannalta on teräketju.

Tylsä teräketju ei pureudu puuhun. Lisäksi, mikäli teräketjun puruhammas on liian korkea suhteessa leikkaavaan hampaaseen, pureutuminen puuhun on myös heikkoa. Tylsällä teräketjulla sahaaminen johtaa yleensä siihen, että käyttäjä joutuu käyttämään sahatessa enemmän voimaa, jotta sahaus etenisi. Liiallinen voiman käyttö altistaa onnettomuuksille, koska sahan hallinta heikkenee merkittävästi. 

Liian matalalla oleva puruhammas taas voi aiheuttaa takapotkun vaaran.

Huoltamalla moottorisahaa säännöllisesti, voidaan myös pidentää sahan elinikää merkittävästi. Esimerkiksi vaihtamatta jäänyt tulppa tai likainen ilmansuodatin karstoittavat moottoria. Karsta voi irrota moottorissa ja joutua männän ja sylinterin väliin naarmuttaen sitä. Karstoittunut moottori aiheuttaa myös sahan ylikuumentumista.

Hyvin huollettu saha on myös käyttäjälleen yleensä varsin huoleton. Poikkeuksiakin on, toiset sahamallit vaan kärsivät erilaisista haasteista enemmän kuin toiset.

Osa huoltotoimenpiteistä on syytä tehdä useammin ja osan voi tehdä harvemmin. Esimerkiksi teräketju on syytä teroittaa useammin päivässä, mikäli työskentely on kokopäiväistä.

Moottorisahan huolto

Moottorisahan huolto voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: perusylläpitoon sekä kausihuoltoon. 

Perusylläpidosta vastaa usein käyttäjä, koska esimerkiksi teräketjun teroittamineen on ahkeralla käytöllä tarpeen useamman kerran päivässä. Saha myös tulisi puhdistaa huolellisesti riittävän usein, jotta saha ei esimerkiksi pääse ylikuumentumaan.

Kausihuolto sisältää laajemmin eri huoltokohteita. Kausihuollonkin voi tehdä itse, mutta tällöin on hyvä olla perillä eri huoltokohteista sekä syistä, miksi mikäkin toimenpide tehdään. Mikäli ymmärrys puuttuu, on mahdollista, että sahan huollon yhteydessä jää huomaamatta seikkoja esimerkiksi sen yleiskunnosta. Yksi kausihuollon tärkeistä tehtävistä onkin antaa myös palaute käyttäjälle, onko sahassa havaittavissa muita mahdollisia korjauskohteita.

Moottorisahan kausihuolto kannattaa aloittaa aina sahan kunnon yleisellä tarkistuksella. Tarkastuksessa on hyvä havainnoida esimerkisi puuttuuko sahasta osia, käykö saha normaalisti, terävarustuksen kunto ja voitelu, mahdolliset polttoaine- ja öljyvuodot. Näin saadaan heti alussa käsitys mahdollisista muista korjattavista asioista huollon yhteydessä.

Moottorisahan huollon tärkeimmät kohteet ovat seuraavat:

  • yleinen kunnon tarkistus
  • perusteellinen puhdistus
  • sytytystulpan vaihto
  • ilmansuodattimen puhdistus tai vaihto
  • polttoainesuodattimen vaihto
  • kytkinlaakerin rasvaus
  • teräketjun teroitus
  • kaasuttimen säätö

Moottorisahan huolto, joka sisältää yllä mainitut huoltokohteet, vie aikaa yleensä noin tunnin.

Miten palvelu Palomäessä toimii?

Moottorisahan ja muiden pienkoneiden huolto on tehty asiakkaalle mahdollisimman selkeäksi. 

Esimerkiksi kausihuolloille on hinnastossamme määritelty kiinteä hinta. Mikäli huollon yhteydessä huomataan muita mahdollisia korjauskohteita, otamme asiakkaseeen aina yhteyttä sopiaksemme siitä, kuinka toimitaan.

Huollamme ja korjaamme moottorisahojen lisäksi myös muita pihan ja puutarhan hoitamiseen käytettäviä pienkoneita.

Palveluistamme voitte lukeaa lisää täältä.