fbpx

Pienkonebensiini

Pienkonebensiini vai tavallinen polttoaine? Hyvin moni käyttää edelleen pienkoneissa tavallista 95- tai 98-oktaanista polttoainetta. Tiesittekö, että se ei ole välttämättä paras polttoaine pienkoneelle? 

Tällä sivulla kerromme tavallisen polttoaineen ja pienkonebensiinin eroista. 

Käymme läpi sitä, millä tavalla pienkonebensiini on esimerkiksi terveydelle vähemmän haitallista ja sitä, millä tavalla käytettävä polttoaine vaikuttaa moottorin ikään.

Pienkonebensiini

Pienkonebensiini vs tavallinen polttoaine

Toisin kuin tavallinen autoissa käytettävä 95 tai 98 oktaaninen polttoaine, pienkonebensiini (alkylaattibensiini) palaa puhtaasti ja on huomattavasti paremmin säilyvää. 

Tavallinen polttoaine sisältää aina etanolia, joka sitoo itseensä kosteutta. Kosteus on haitallista pienkoneiden polttoainejärjestelmälle ja aiheuttaa esimerkiksi hapettumista kaasuttimessa. Hapettumat mm. tukkivat pienet polttoainesuuttimet, jonka jälkeen polttoaine ei enää virtaa moottorin palotilaan oikealla tavalla.

Puhtaan palamisen etuja ovat mm. moottorin alempi käyntilämpötila sekä karstoittumisen väheneminen. Nämä ovat puolestaan omiaan pidentämään moottorin käyttöikää.

Pienkonebensiini ei sisällä autobensiinin tavoin hapettumiselle alttiita komponentteja ja oikein säilytettynä se säilyy useita vuosia. Säilyvyys on kuitenkin aina säilytysolosuhteista kiinni. Bensiini säilyy parhaiten tiiviissä metallisäiliössä (esim. jerrykannu) ja viileässä.

Pitkän säilytyksen aikana bensiinistä kuitenkin haihtuu kevyempiä komponentteja (bensiinin höyrynpaine laskee) jolloin käynnistyminen voi vaikeutua. Usein vanhentuneen bensiiinin voi elvyttää lisäämällä puolet tuoretta bensiiniä.

Pienkonebensiiniä käytetään myös joissakin autoissa ensitäyttöpolttoaineena sen hyvän säilyvyyden takia.

Käytännön erot käyttäjälle

Mikäli olette tottuneet käyttämään 95- tai 98-oktaanista polttoainetta pienkoneissa, olette varmasti huomanneet polttoaineen tuoksuvan moottorin käydessä. 

Merkittävin ero käyttäjälle yleensä on se, että pienkonebensiini ei juurikaan savuta ja on käytännössä hajutonta. Tämä tekee työskentelystä huomattavasti paljon miellyttävämpää.

Edellä mainitun lisäksi yleensä pienkoneen käynnistyvyys paranee sekä laitteen elinikä pitenee. 

On totta, että ”tavallinen” polttoaine on hieman edullisempaa, mutta usein kotitalouksissa käytettävät litramäärät ovat niin pieniä, että saavutettavat hyödyt usein ovat pienen hinnan nousun arvoisia.

Tavallisen polttoaineen terveyshaitat

Teknisten ominaisuuksien lisäksi pienkonebensiini on myös käyttäjälle vähemmän haitallista. Se ei sisällä lainkaan olefiineja, aromaatteja eikä bentseenejä, joista bentseenit tunnetusti aiheuttavat esimerkiksi syöpiä.

Pienkonebensiini on kehitetty sellaiseksi, että sen haihtuma ja pakokaasupäästöt aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa sekä käyttäjille että ympäristölle. Se valmistetaan tarkoin valikoiduista rikittömistä, hyvin puristusta kestävistä parafiineistä. Bentseenittömyytensä ansiosta sitä ei myöskään luokitella myrkylliseksi aineeksi.

Pienkonebensiini - mistä sitä saa?

Pienkonebensiiniä myyvät lähes kaikki päivittäistavaratalot ja huoltoasemat. Tarjolla on eri merkkejä, joiden välillä koostumukset voivat vaihdella hyvinkin paljon. 

Jotkut huoltoasemat myyvät pienkonebensiiniä myös mittarista, josta sitä voi tankata omaan kanisteriin mukaan hieman edullisemmin.

Suosittelemme pienkonebensiiniä käytettäväksi kaikissa pienkoneissa. 2-tahtisille ja 4-tahtisille laitteille on olemassa omat tuotteensa, joten käyttäjän on syytä tarkistaa, kumpaa omaan laitteeseen tulisi tankata.

Mikäli pienkonebensiinistä heräsi kysyttävää, otattehan yhteyttä.